15η Health Expo Athens – Πρόγραμμα Σαββάτου 24-02-2024

8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Διοργάνωση: Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία

Προεδρείο:
Κωνσταντίνος Γαρδίκης,
Φαρμακοποιός, MSc, PhD, Δ/ντης Έρευνας Ανάπτυξης APIVITA, μέλος ΔΣ ΕΦΕ.

Αγγελική Σιαμίδη,
Φαρμακοποιός, MSc, PhD, μέλος ΔΣ ΕΦΕ.

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. Σκαλκώτας
 • Σάββατο 11:00-11:35
  Φαρμακογενείς παρενέργειες στους ηλικιωμένους: Η συμβολή του φαρμακοποιού στον περιορισμό τους

  Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που αντιμετωπίζει σε μεγάλο ποσοστό παθολογίες, για τις οποίες λαμβάνουν σύνθετη φαρμακευτική αγωγή. Το 10%-20% των νοσηλειών σε ηλικιωμένους, σχετίζεται με κάποια φαρμακογενή παρενέργεια. Ποιες κατηγορίες φαρμάκων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χορήγησή τους στους ηλικιωμένους και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης φαρμακογενών παρενεργειών στην ευαίσθητη αυτή πληθυσμιακή ομάδα; Θα συζητηθεί ο τρόπος προσέγγισης και επικοινωνίας, με στόχο την κατανόηση και τη συμμόρφωση των ηλικιωμένων ασθενών με τις θεραπείες, καθώς και συμβουλές στο φαρμακείο για τον περιορισμό της εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών.

 • Σάββατο 11:35-12:10
  Προοπτικές και προκλήσεις στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στα γαληνικά σκευάσματα

  Η ανάδυση νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η τρισδιάστατη εκτύπωση, έχουν αρχίσει να βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές στον χώρο του φαρμάκου. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών στον σχεδιασμό και στην παρασκευή των γαληνικών σκευασμάτων. Στην ομιλία αυτή θα συζητηθούν οι προκλήσεις και τα σημαντικά εμπόδια σε θέματα όπως η εκπαίδευση, τα απαιτούμενα εγκεκριμένα υλικά και το ρυθμιστικό πλαίσιο που πρέπει να ξεπεραστούν για την επιτυχή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, στο εργαστήριο του φαρμακείου.

 • Σάββατο 12:10 - 12:40
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 12:40-13:15
  Ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας – Φαρμακοποιοί σε κρίση

  Ο Covid είχε επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των φαρμακοποιών και επιδείνωσε το άγχος τους. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες φαρμακείου εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, περισσότερες από 50 ώρες την εβδομάδα και είναι εύλογο να αισθάνονται εξουθένωση. Παράλληλα, αισθάνονται και την «κόπωση από ενσυναίσθηση», που συνδέεται με το γεγονός ότι είναι εκτεθειμένοι όλη την ημέρα στα προβλήματα των άλλων, χωρίς απαραίτητα να έχουν εκπαιδευτεί για το πως να προστατεύουν την ψυχική τους ισορροπία. Έχουν δικαιολογημένα την αίσθηση ότι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια στη δουλειά τους, αλλά αντλούν ικανοποίηση από την εγγύτητα τους με τους ασθενείς. Συμβουλές αντιμετώπισης από έναν ειδικό.

 • Σάββατο 13:15-13:50
  Νέες θεραπευτικές δυνατότητες στην ημικρανία και ο ρόλος του Rimegepant

  Παρότι πολλές φορές υποτιμημένη, η ημικρανία δεν είναι ένας «απλός πονοκέφαλος» και αποτελεί σημαντική αιτία απώλειας χρόνου από την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, η σύγχρονη θεραπευτική διαθέτει αποτελεσματικές επιλογές, ώστε οι κρίσεις να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ή να προλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό.
  Χορηγός: Pfizer

 • Σάββατο 13:50-14:20
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 14:20-14:55
  Η Κυβερνοασφάλεια ως μια πρόκληση στον χώρο του φαρμάκου

  Οι νέες τεχνολογίες, με αποκορύφωμα την τεχνητή νοημοσύνη, τις βιοτεχνολογίες και τις κβαντικές τεχνολογίες, σηματοδοτούν την απαίτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στον τομέα που ονομάζεται Κυβερνοχώρος. Η υγεία, ως ένας βασικός πυλώνας της ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και ειδικότερα ο χώρος του φαρμάκου, δοκιμάζεται από μια σειρά προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, τόσο σε ατομικό όσο και οργανωσιακό επίπεδο.
  Στην επιμέρους εισήγηση θα δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα, επίκαιρα σημεία κυβερνοασφάλειας (όπως διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας και θέματα κατανόησης του θεσμικού πλαισίου της, αλλά και ζητήματα των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως οι επιγραμμικές αγορές προϊόντων)

 • Σάββατο 14:55-15:30
  Το Φαρμακείο του 2030 και οι νέοι ρόλοι του φαρμακοποιού

  Το περιβάλλον της υγείας βρίσκεται σε μετάβαση, καθώς καλείται να υπηρετήσει τις ανάγκες του επιταχυνόμενα γηράσκοντος πληθυσμού, με περιορισμένους πόρους. Η πρόληψη, η αυτοφροντίδα και η παροχή διευρυμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι το ζητούμενο για το μέλλον. Είναι η απάντηση στους φαρμακοποιούς της κοινότητας;

 • Σάββατο 15:30-16:00
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 16:00-16:45
  Οι συμβουλές σας κατά την εκτέλεση συνταγής στο Φαρμακείο – Όλα τα στάδια προσέγγισης του ασθενή

  Πέρα από τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή, η παροχή συμβουλών κατά την εκτέλεση συνταγής είναι ένα σημαντικό μέσο για την κατανόηση της θεραπείας και προώθηση της καλής συμμόρφωσης του ασθενή. Οι συμβουλές που σχετίζονται με τη συνταγή είναι επίσης ένα μέσο για την παροχή μιας υπηρεσίας με προστιθέμενη αξία, που αναδεικνύει τον πολύτιμο ρόλο του φαρμακοποιού. Σημαντική προϋπόθεση, μια μεθοδολογική προσέγγιση και γνώση της εκάστοτε παθολογίας από όλα τα μέλη της ομάδας του φαρμακείου.

 • Σάββατο 16:45-17:20
  Ο ρόλος του φαρμακοποιου στον έλεγχο των αναπνευστικών λοιμώξεων μέσω του εμβολιασμού

  Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, μικροβιακές και ιογενείς, αποτελούν διαχρονικά σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για κάποια σημαντικά παθογόνα του αναπνευστικού υπάρχει δυνατότητα επιτυχούς πρόληψης μέσω εμβολιασμού. Οι φαρμακοποιοί, με την άμεση σχέση τους με την κοινότητα, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διάδοση των εμβολιασμών.
  Χορηγός: Pfizer

 • Σάββατο 17:20-17:50
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 17:50-19:20
  Στρογγυλό τραπέζι: Ελλείψεις φαρμάκων – που βρισκόμαστε;

  Καθώς το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν τον φαρμακοποιό, ταλαιπωρώντας και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά των θεσμικών φορέων όλης της αλυσίδας εφοδιασμού και ποια τα βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους;
  Συντονιστής: Χαράλαμπος Πετρόχειλος, Δημοσιογράφος Υγείας
  Συμμετέχοντες:
  Απόστολος Βαλτάς, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος ΠΦΣ και Προέδρος ΦΣ Λέσβου
  Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Παν/ου Θράκης, Πρόεδρος ΕΟΦ
  Δέσποινα Μακριδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ, Εκπρόσωπος επιτροπής ελλείψεων Φαρμάκων
  Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas Ltd
  Βασίλης Πενταφράγκας, Φαρμακοποιός, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ
  Βασίλης Μπιρλιράκης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος ΟΣΦΕ
  Αναστάσιος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2
 • Σάββατο 13:30-13:50
  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

  Επίδειξη παροχής πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 • Σάββατο 14:00-15:15
  Εργαστήριο: Παρασκευή γαληνικού σκευάσματος βενζοκαΐνης (αναισθησίνη) για παιδιατρική χρήση

  Θα προταθεί αναθεώρηση της συνταγογράφησης του γαληνικού σκευάσματος της βενζοκαΐνης (αναισθησίνης), με βάση τους νόμους και τις αρχές της φαρμακευτικής τεχνολογίας και της φυσικής φαρμακευτικής και με βάση τα πειραματικά δεδομένα που θα παρουσιασθούν. Το τελικό γαληνικό σκεύασμα θα αναφέρεται ως σύστημα διασποράς (dispersion system, DisSys), και όχι ως διάλυμα (solution, Sol), όπως συμβαίνει σήμερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας (Demetzos and Naziris, 2023), έδειξαν τη δυνατότητα παραγωγής και ανάπτυξης συστήματος διασποράς βενζοκαΐνης (αναισθησίνης) με σταθερότητα στο χρόνο, χωρίς δημιουργία συσσωματωμάτων και διαχωρισμό φάσεων. Η αναθεώρηση αυτή θα γίνει με επιστημονικούς φορείς μετά από συζήτηση και θα τεκμηριωθεί η ανάγκη της αναθεώρησής της.
  Συντονισμός: Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Παν/ου Αθηνών, Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
  Συμμετέχουν:
  Ηλίας Κατσόγιαννης, Φαρμακοποιός, MSc
  Νικόλαος Ναζίρης, Φαρμακοποιός, MSc, PhD, Μεταδιδάκτωρ στο ΕΚΠΑ, Ταμίας Δ.Σ. ΕΦΕ
  Ιωάννης Τσιχλής, Φαρμακοποιός MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φαρμακευτικών Επιστημών

6η Επιστημονική Ημερίδα ΕΛΕΝΕΠΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Προεδρείο:
Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναστασία Πίππα, Επ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανο-Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Καλλιόπη Πλατώνη, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • Σάββατο - 10:30 - 12:00
  Ηλεκτροχημική σύνθεση κβαντικών τελείων και ιατρικές εφαρμογές

  Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

 • Σάββατο - 10:30 - 12:00
  Ο ρόλος των νανοαισθητήρων στην ανάλυση της αναπνοής για την έγκαιρη και μη επεμβατική διάγνωση ασθενειών

  Νεφέλη Λαγοπάτη, Επ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • Σάββατο - 10:30 - 12:00
  Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy – AFM): Ένα εργαλείο για τον χαρακτηρισμό της μορφολογίας, της δυναμικής και της εμβιομηχανικής των νανοσυστημάτων

  Ελλάς Σπυράτου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • Σάββατο - 12:00 - 13:30
  Λιπιδικοί νανοφορείς για τη συγχορήγηση φαρμάκων και γενετικού υλικού
 • Σάββατο - 12:00 - 13:30
  Νανοσωματίδια και μιτοχονδριακή στόχευση: Προοπτικές και προκλήσεις στη θεραπεία παθήσεων
 • Σάββατο - 12:00–13:30
  Φυσικά πολυμερή ως συστήματα μεταφοράς φαρμάκων

  Αικατερίνη Λητώ Τζιβελέκα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

 • Σάββατο - 12:00 - 13:30
  Νανοσωματίδια στην ακτινοθεραπεία: Ξετυλίγοντας τους μηχανισμούς ενίσχυσης δόσης και απόπτωσης σε καρκινικές και υγιείς κυτταρικές σειρές

  Μαρία Κουρή, Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός, Υπ. Διδάκτορας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΠΜΣ «NANOMEDICINE» και ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΝΕΠΥ
 • Σάββατο - 13:30 - 15:30
  Παρουσίαση ΔΠΜΣ «NANOMEDICINE»

  Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • Σάββατο - 13:30 - 15:30
  Παρουσίαση ΕΛΕΝΕΠΥ

  Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ΕΚΠΑ

 • Σάββατο - 13:30 - 15:30
  Βραβεύσεις καλύτερων διπλωματικών εργασιών και εργασιών Future Perspectives του ΔΠΜΣ «Nanomedicine»

  Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
  Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
  Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ

2o Συμπόσιο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών
της ΠΕΦΝΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2
 • Σάββατο - 09:00-09:30
  Προσέλευση- Εγγραφές
 • Σάββατο - 09:30-10:00
  Περιορισμένο Αντιβιόγραμμα

  Ευσταθία Περιβολιώτη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

 • Σάββατο 10:00-10:30
  Χρήση περιορισμένου αντιβιογράμματος στη διαχείριση πολυανθεκτικών βακτηριακών λοιμώξεων

  Δημήτριος Μπασούλης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Β’, Κλινική παθολογικής φυσιολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»

 • Σάββατο 10:30-11:00
  Επιλογή κατάλληλης αντιμυκητικής θεραπείας στα πλαίσια ενός προγράμματος επιμελητείας αντιμυκητικών φαρμάκων

  Στυλιανή Συμπάρδη, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΕ «Θριάσιο»

 • Σάββατο 11:00-11:30
  Στοχευμένο Μυκητόγραμμα

  Γεωργία Βρυώνη, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 • Σάββατο 11:30-12:00
  Μικροβιολογικές μέθοδοι ταχείας διάγνωσης λοιμώξεων και η συμβολή τους στην επιμελητεία αντιβιοτικών

  Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, MD, PhD, MPH, Επιμελήτρια Α’ Βιοπαθολογίας, ΠΓΝ Αττικόν, Εξειδικευόμενη Κλινικής Μικροβιολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»

 • Σάββατο 12:00-12:30
  Η χρήση φαρμακοκινητικών / φαρμακοδυναμικών δεικτών στην επιλογή της βέλτιστης αντιμικροβιακής αγωγής

  Αντώνιος Μαρκογιαννάκης, BPharm, MPH, PhD, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθυντής Φαρμακείου, ΓΝΑ «Λαϊκό»

 • Σάββατο 12:30-13:00
  Εξατομικευμένα παραδείγματα διαχείρισης περιστατικών (Case Studies)

  Σύνολο Εισηγητών

Επιχειρηματικότητα & Εξελίξεις στο Επάγγελμα

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Ανοίγοντας το πρώτο μου φαρμακείο

Για τρία χρόνια, η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από την Covid-19 ανέδειξε το επάγγελμα του Φαρμακοποιού, δίνοντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές. Οι οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, όχι μόνο δεν μείωσαν το ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός νέου φαρμακείου, αλλά το αύξησαν σημαντικά. Το άνοιγμα ενός νέου φαρμακείου ωστόσο, θέλει προσοχή. Ποιες ενέργειες και με ποια σειρά θα πρέπει να ακολουθούνται ώστε το εγχείρημα να είναι επιτυχές;

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3
 • Σάββατο - 11:00-11:40
  Σχεδιασμός και υλοποίηση: Από την ιδέα στην πράξη

  Η επιτυχία ενός νέου εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον σχεδιασμό του, καθώς αποτελεί ένα έργο ζωής. Στη φάση αυτή, σας απασχολούν ερωτήματα όπως: Σε ποια γεωγραφική περιοχή; Τι είδους φαρμακείο (συνοικιακό, σε εμπορικό κέντρο… κ.λπ.); Μόνος ή σε συνεργασία; Ερωτήματα ακολουθούμενα από την ανεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών.
  Χορηγός: Eurobank

 • Σάββατο - 11:40-12:00
  Εμπορική στρατηγική και διαχείριση της ομάδας: Πώς θα γίνετε ένας επιτυχημένος manager;

  Πέρα από την εγκατάσταση και το άνοιγμα του φαρμακείου, ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός θα πρέπει να ηγηθεί μιας ομάδας, να διαχειρίζεται τα οικονομικά, να διαπραγματεύεται τις τιμές, να παρακολουθεί τη ρευστότητα, να ετοιμάζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, να διαχειρίζεται τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής κ.ά. Είναι καλύτερα να εξερευνήσετε αυτόν τον νέο κόσμο όντας καλά προετοιμασμένοι.

 • Σάββατο - 12:00-12:30
  Πώς ένα νέο φαρμακείο μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό; (success stories)

  Νέοι φαρμακοποιοί που πραγματοποίησαν επιτυχώς το πλάνο τους, ανοίγοντας ένα φαρμακείο, αναφέρονται στις προκλήσεις και δυσκολίες που συνάντησαν, καθώς και τις ενέργειες προς αποφυγή, βάσει της εμπειρίας τους. Τέλος, μοιράζονται μαζί μας όλα τα μυστικά της επιτυχίας που συνέβαλλαν στη διαφοροποίηση του φαρμακείου τους μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 • Σάββατο - 13:00-13:35
  Γεφυρώνοντας το Χάσμα : Οι Μεγάλες Ερωτήσεις για τις 4 Γενιές

  Σήμερα, το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία, είναι η δυσκολία να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν αρμονικά όλες οι γενιές, ξεκινώντας από τους νεότερους, την Gen Z, τους Millennials, και φτάνοντας στους Gen X και στους Boomers. Φαίνεται ότι η τεχνολογία, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες με «ταχύτητες φωτός», αλλά και τα σύγχρονα πρότυπα φέρνουν τις γενιές να απομακρύνονται και να διαχωρίζονται, ενώ η ανάγκη οργανισμών και κοινωνιών είναι να συμπλέουν αρμονικά. Ποιες είναι όμως οι κομβικές διαφορές στα μεγάλα ερωτήματα ζωής, εργασίας, ηγεσίας μεταξύ των γενιών και πώς μπορούν να γεφυρωθούν; Αυτά και άλλα πολλά σχετικά ερωτήματα θα απαντήσει η μεγάλη έρευνα της Focus Bari σχετικά με τη νοοτροπία, τα ζητούμενα και τις προοπτικές κάθε γενιάς.

 • Σάββατο - 14:40-15:15
  Είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τους πελάτες σου;

  Ποιο είναι το προφίλ τους, ανά ηλικία, ανά φύλο, ανά κοινωνικο-οικονομική κατάσταση; Πώς το ενσωματώνω στην εμπορική λειτουργία του φαρμακείου μου; Ποια προϊόντα δουλεύω, ποιες μάρκες, ποιες υποκατηγορίες, ποια στρατηγική Marketing μου πολλαπλασιάζει το τελικό αποτέλεσμα; Πώς δομώ την εμπορική πολιτική του φαρμακείου μου;

 • Σάββατο - 15:15-15:50
  Ευφυής Φαρμακοποιός VS Τεχνητή Νοημοσύνη – «where to play and how to win»

  Στις μέρες μας ο Φαρμακοποιός έρχεται αντιμέτωπος με πλήθος τεχνολογικών επιλογών και καθημερινών καταστάσεων που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και την ανάπτυξη του φαρμακείου. Τζίρος, κερδοφορία, εξυπηρέτηση πελατών, αγορά ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., αβεβαιότητα, ελλείψεις, μειώσεις περιθωρίων, δυσκολίες ενοικίων, προσωπικό, ωράρια και πολλά άλλα! Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και στο επάγγελμα του φαρμακοποιού…!
  Ο σύγχρονος φαρμακοποιός μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του δίνει αυτή η τεχνολογία και τελικά να αποφασίσει: «where to play and how to win».

 • Σάββατο - 16:55-17:30
  Γυναίκα Φαρμακοποιός, ένας πολυσύνθετος ρόλος

  Η γυναίκα φαρμακοποιός είναι στο επίκεντρο του ΠΦΣ. Θα αναφερθούμε στις δυσκολίες, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες για ενδυνάμωση και κατάκτηση της πολυπόθητης ισορροπίας στην επαγγελματική και προσωπική ζωή της, καθώς και στις διεκδικήσεις και στην προβολή του ρόλου της γυναίκας φαρμακοποιού.

 • Σάββατο - 18:00-19:00
  Στρογγυλό τραπέζι: Εύρεση προσωπικού στο φαρμακείο, μία μεγάλη πρόκληση

  Επαγγελματική κρίση, εξάντληση που συνδέεται με σχεδόν 3 χρόνια πανδημίας, έλλειψη κινήτρων και ελκυστικότητας του επαγγέλματος… Πώς φτάσαμε ως εδώ; Η δυσκολία εύρεσης προσωπικού είναι η νέα μεγάλη πρόσκληση που καλείστε να αντιμετωπίσετε στο φαρμακείο. Πώς θα δημιουργήσετε κίνητρα; Πώς θα κατανείμετε τις εργασίες στο προσωπικό; Πού θα απευθυνθείτε; Υπάρχουν τρόποι να βοηθηθείτε; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα.
  Συντονιστής: Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Συμμετέχουν:
  Χριστίνα Βλάχου, Φαρμακοποιός, Ιδιοκτήτρια φαρμακείου
  Ελπίδα Γιαννακοπούλου, Διατροφολόγος υπάλληλος φαρμακείου Βλάχου-Σταθοπούλου
  Ειρήνη Ρηγοπούλου, Associate Professor Department of Product and Systems Design Engineering University of the Aegean

Ψηφιακή Στρατηγική

ΑΙΘΟΥΣΕΣ MC2 & MC3

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3
 • Σάββατο 13:35-14:10
  Ψηφιακός μετασχηματισμός: Κάτι παραπάνω από αναγκαιότητα, μια ευκαιρία για το μέλλον του φαρμακείου

  Διαχείριση αποθέματος και αγορών, συμβουλές ασθενών, έλεγχος αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, ηλεκτρονικές πωλήσεις... Η τεχνολογία πλέον, έχει καταλάβει σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινότητας του φαρμακείου. Ποια ψηφιακά εργαλεία ενδείκνυνται για τη βελτίωση της απόδοσης του φαρμακείου σας; Επιλέξτε τα κατάλληλα για τις ανάγκες σας αλλά και την εξέλιξή σας, στο περιβάλλον του σήμερα και του αύριο.

 • Σάββατο 16:20-16:55
  Εργαλεία digital marketing προσαρμοσμένα για το φαρμακείο - Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε

  Τo digital marketing σήμερα προσφέρει πολύτιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας για τα φαρμακεία. Η δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, email marketing κλπ, -ειδικά αναφερόμενοι στο φαρμακείο-, θα πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό στις εμπορικές και ηθικές ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Στη διαδραστική αυτή ομιλία, θα μπορέσετε να κάνετε όλες τις ερωτήσεις σας σε έναν επαγγελματία του κλάδου, αλλά και να ακούστε τις απόψεις φαρμακοποιού, ενεργού στα κοινωνικά δίκτυα.

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2
 • Σάββατο 16:00-16:35
  Ψηφιακή υγεία και ο αντίκτυπος στην καθημερινή πρακτική του φαρμακείου

  Άυλη συνταγογράφηση, εφαρμογές υγείας, ψηφιακοί φάκελοι ασθενών, τεχνητή νοημοσύνη… Η τεχνολογία μεταμορφώνει όλο και περισσότερο τον χώρο της υγείας, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στο επάγγελμα του φαρμακοποιού. Στόχος, η βέλτιστη εξυπηρέτηση και παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς, παράλληλα με τη βελτίωση της καθημερινής πρακτικής των επαγγελματιών υγείας. Πόσο κοντά είμαστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό; Ποια σημεία θα πρέπει να προσέξουμε;

 • Σάββατο 16:35-17:10
  Πως να διαχειριστείτε την ψηφιακή σας εικόνα για να κερδίσετε θετική φήμη για το φαρμακείο σας

  Η ψηφιοποίηση του φαρμακείου είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα τη συνολική εικόνα του, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών όσο και ανθρώπινου δυναμικού. Εργαλεία και μέσα (κοινωνικά δίκτυα, CRM προγράμματα, robots κ.τ.λ. ) είναι πλέον στη διάθεση και των φαρμακείων, αλλά η σωστή χρήση και διαχείρισή τους, ανάλογα με τη δυναμική και το προφίλ του φαρμακείου, μπορούν να διαμορφώσουν και να ενισχύσουν θετικά την αντίληψη που έχουν για εσάς οι πελάτες σας. Στην διαδραστική αυτή ομιλία θα συζητηθεί πως μπορείτε, με πρακτικό τρόπο, να αξιοποιήσετε όλα τα ψηφιακά μέσα για να κερδίσετε τη βέλτιστη φήμη για το φαρμακείο σας.
  Αντωνία Μαρκούρη, Digital Business Development, XAΡΑΜΗ ΑΕ

 • Σάββατο 17:10-17:40
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 17:40-18:40
  Στρογγυλό τραπέζι: Διάθεση προϊόντων φαρμακείου από το Διαδίκτυο: Πραγματικότητες και μύθοι

  Θα συζητηθούν οι καταναλωτικές τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε προϊόντα ομορφιάς και υγείας σήμερα και στο μέλλον καθώς και η εξέλιξη των ηλεκτρονικών φαρμακείων στην Ευρώπη και Ελλάδα. Ποιοι οι τρόποι, οι ευκαιρίες και οι δυσκολίες της διαχείρισης του εγχειρήματος;
  Συντονιστής: Παναγιώτης Γκεζερλής, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Convert Group
  Συμμετέχοντες:
  Ηλίας Δημητρέλλος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
  Κωνσταντίνος Βαβλιάκης, CTO & Co-founder Pharm24.gr
  Γεράσιμος Τριανταφυλλάς, Φαρμακοποιός, Ιδιοκτήτης "ofarmakopoiosmou.gr"
  Γιώργος Ξέστερνος, Digital Trade Development, Laboratoire Native Hellas

 • Σάββατο 18:40-19:20
  Στρογγυλό τραπέζι: Η Δύναμη των Data – Αύξηση πιστότητας στο Omnichannel Περιβάλλον

  Η συζήτηση αυτή θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο τα data ενισχύουν την ανάπτυξη της πιστότητας και της ικανοποίησης του πελάτη καθώς και την προσέλκυση νέων πελατών, στο omnichannel περιβάλλον του σήμερα.
  Συντονιστής:
  Αντωνία Μαρκούρη, Digital Business Development, XAΡΑΜΗ ΑΕ
  Συμμετέχοντες:
  Νίκος Βαρβαδούκας, VP Brand, Customer & Omnichannel Public Group
  Ηλίας Μακρής, General Manager Pharmacy 295
  Χρήστος Μπούκης, Value, Access & Policy Lead, Amgen Greece & Cyprus
  Ισίδωρος Σιδερίδης, CEO Pobuca

New Brands Concepts

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.3

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.3
 • Σάββατο 13:00-13:15
  BOOS: GLORY CASH INFINITY RETAIL SOLUTION

  Κατηγορία: Aυτόματα ταμεία
  Η πρόταση μας βασίζεται στο σύστημα Cash Infinity του Ιαπωνικού Οίκου Glory. Η Glory είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων διαχείρισης μετρητών παγκοσμίως, με τεράστια εγκατεστημένη βάση και μοναδική τεχνογνωσία.

  Το σύστημα Cash Infinity αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης εκτέλεσης πληρωμών με συνεχή επανακυκλοφορία των μετρητών και επιστροφή υπολοίπου (ρέστα). Παρέχει απόλυτη ασφάλεια στη συναλλαγή, απροβλημάτιστη λειτουργία και αντοχή σε εντατική χρήση λιανικής.

 • Σάββατο 13:20-13:35
  IN BODY

  Κατηγορία: Iατροτεχνολογικά προϊόντα
  Υψηλή Ιατρική Τεχνολογία στη διάθεση του κοινού για τον έγκαιρο εντοπισμό παραγόντων κινδύνου στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης με αξιοποίηση προϊόντων του φαρμακείου.

 • Σάββατο 13:40-13:55
  INVICTA: PIUMA

  Κατηγορία: Προϊόντα στοματικής υγιεινής
  Μοναδική αισθητική σε συνδυασμό με επιστημονικές καινοτομίες όπως ενεργές ίνες "B-Active" (Tynex®) που εκκρίνουν Βιταμίνη C, Echinacea & Ενεργό Άνθρακα

 • Σάββατο 14:00-14:15
  KANNABIO

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά καλλυντικά
  Η ΚΑΝΝΑΒΙΟ, από το 2016 είναι πρωτοπόρος παραγωγός βιολογικής κάνναβης και είναι η Νο1 ελληνική εταιρεία προϊόντων CBD, με ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής από το χωράφι μέχρι το ράφι.

 • Σάββατο 14:20-14:35
  MEDEM: Σειρά ZEN: GUTZEN - MINDZEN - SLEEPZEN

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής
  Η φιλοσοφία ΖΕΝ είναι ένας τρόπος ζωής για να νιώθουμε πιο ισορροπημένοι & υγιείς. Η εταιρεία MEDEM με την νέα σειρά ΖΕΝ δημιούργησε καινοτόμες φόρμουλες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων υγείας όπως το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, οι διαταραχές ύπνου και το άγχος-στρες.

 • Σάββατο 14:40-14:55
  PHARMA TRUST: VITA STRIPS

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής
  Η καινοτομία των VITASTRIPS βασίζεται στη νανοτεχνολογία, καθώς, ένα λεπτό «φυλλαράκι» περιέχει όλες τις απαραίτητες για τον οργανισμό βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

 • Σάββατο 15:00-15:15
  VANELLI LTD (AYURVEDA HELLAS)

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής και φυσικά καλλυντικά
  Πρωτοπόρος επί δεκαετίες στο χώρο της φυσικής υγείας, με προϊόντα που συνδυάζουν άριστα αγιουρβεδικά βότανα με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, δίνοντας πρακτικές και μοναδικές λύσεις υγείας σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα.

  Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο Ayurveda Hellas SA

 • Σάββατο 15:20-15:35
  VIRTUS PHARMA: OLYFER® - Η υψηλότερη δόση στοιχειακού σιδήρου σε μία μόνο κάψουλα

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής
  Το Olyfer® είναι το πρώτο παγκοσμίως σύμπλεγμα σιδήρου πολυσακχαρίτη με 150mg στοιχειακού σιδήρου σε 1 μόνο κάψουλα!
  Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι μία μόλις κάψουλα Olyfer® προσφέρει στοιχειακό σίδηρο σε ποσότητα που ισοδυναμεί με 1.300 mg γλυκονικού σιδήρου.
  Το Olyfer® είναι συμπλήρωμα διατροφής.

 • Σάββατο 15:40-15:55
  ANIVA PHARMA: OTx Τροφοφάρμακα και αυτοάνοσα

  Κατηγορία: Συμπληρώματα διατροφής - OTx (prescribed non-prescription products)
  Ειδικά ΤΡΟΦΟ-φάρμακα που συμβάλλουν στην σταθεροποίηση των ασθενών, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με χρόνια & αυτοάνοσα νοσήματα.

 • Σάββατο 16:00-16:15
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ: GALESYN

  Κατηγορία: Δερμοκαλλυντικά, Εντομοαπωθητικά, Συμπληρώματα διατροφής
  Η σειρά Galesyn περιλαμβάνει βρεφική καλλυντική σειρά περιποίησης με συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, εντομοαπωθητικό spray με εγγυημένη σύνθεση, δερματολογικά ελεγμένο για όλη την οικογένεια, καθώς και συμπληρώματα διατροφής για τη διατήρηση της υγείας των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών, χάρη στο καινοτόμο ενεργό συστατικό Ovoderm.

Εργαστήρια Εταιρειών

ΑΙΘΟΥΣΕΣ MC 3.3

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
 • Σάββατο 16:00-17:00
  Πηκτικοί παράγοντες και συντηρητικά. Χρήσιμες πληροφορίες για την κατάλληλη επιλογή στο παρασκεύασμά μας

  Εργαστήριο: Παρασκευή γέλης με διάφορους πηκτικούς παράγοντες
  Ειρήνη Τσότσου, Φαρμακοποιός, Msc Βιομηχανική Φαρμακευτική, Υπεύθυνη Επιστημονικής Ενημέρωσης στην εταιρεία Σύνδεσμος
  Τηλέφωνο κρατήσεων θέσεων: 2102693600 (εσωτ: 25) κα Ιουλία Αζακά.

 • Σάββατο 17:00-17:20
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 20 λεπτών

 • Σάββατο 17:20-18:50
  Ευελιξία, λύση και πρακτική εφαρμογή μέσω των εναιωρημάτων με τη χρήση της βάσης Synsyrup

  Θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο με την παρασκευή εναιωρήματος.
  Πέτρος Χατζηγεωργίου, Χημικός, Διδάκτωρ Φυσικοχημείας, Technology Transfer Manager στην εταιρεία Σύνδεσμος.
  Τηλέφωνο κρατήσεων θέσεων: 2102693600 (εσωτ: 25) κα Ιουλία Αζακά.

 • Σάββατο 18:50-19:20
  Διάλειμμα

  Διάλειμμα 30 λεπτών

 • Σάββατο 19.20-20.00
  Δραστικές ουσίες καλλυντικών και νέες τάσεις

  Εργαστήριο: Παρασκευή καλλυντική κρέμας με την CHEMCO Base Anti-aging .
  Ειρήνη Τσότσου, Φαρμακοποιός, Msc Βιομηχανική Φαρμακευτική, Υπεύθυνη Επιστημονικής Ενημέρωσης στην εταιρεία Σύνδεσμος.
  Τηλέφωνο κρατήσεων θέσεων: 2102693600 (εσωτ: 25) κα Ιουλία Αζακά.

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Laboratoire Native Hellas
 • Σάββατο 16:00-16:45 & 17:30-18:15
  Εργαστήριο της εταιρείας Laboratoire Native Hellas

  Live podcast : Beauty Trends 2024
  Οι δημοσιογράφοι ομορφιάς Κορίνα Βρούσια και Νατάσα Μπερέκου και η Training Director του Oμίλου LABORATOIRE Native, Έλενα Πιτταράκη μιλούν για τις τάσεις στο χώρο της ομορφιάς.
  Χορηγός: LABORATOIRE NATIVE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Δεμέτζος
, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Ελένη Σκαλτσά, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Σοφία-Μαρία Χατζηαντωνίου, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Μέλη Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Ιωάννα Χήνου
, Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργ. Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Τμήματος Φαρμακευτικής -ΕΚΠΑ, Εκπρόσωπος HMPC-EMA, Γεν. Γραμματέας ΕΦΕ

Νικόλαος Ναζίρης, Φαρμακοποιός, MSc, , PhD, Μεταδιδάκτωρ στο ΕΚΠΑ, Ταμίας ΔΣ ΕΦΕ

Κωνσταντία Γκραίκου, ΕΔΙΠ Φαρμακευτικής, ΜSc, PhD, Μέλος της ΕΦΕ

Αγγελική Σιαμίδη, Φαρμακοποιός MSc, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

Κωνσταντίνος Γαρδίκης, Φαρμακοποιός, MSc, PhD, Διευθυντής Έρευνας Ανάπτυξης ΑPIVITA, μέλος ΔΣ ΕΦΕ

Βασιλική Τσαντήλα, Φαρμακοποιός, Ειδική Γραμματέας ΔΣ ΕΦΕ

Δέσποινα Μακριδάκη, PharmD, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου ΓΝΑ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ”, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Πρόεδρος ΕΛΕΝΕΠΥ

Πρόσφατα άρθρα

  Πρόσφατα σχόλια

  Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.
  Latest Posts
  Ads
  Categories
  • Χωρίς κατηγορία